Bouwkundig erfgoed

Bouwkundig erfgoed zijn gebouwen die ons iets vertellen over het verleden, beeldbepalend zijn of architecturaal of esthetisch van belang zijn. Elke gemeente bezit waardevolle gebouwen. Daarnaast is er nog heel wat lokaal bouwkundig erfgoed dat ook heel belangrijk is en dat we willen bewaren voor de toekomst. Denk aan kapellen, wegbewijzering, graftekens, maar ook grotere bouwwerken zoals kerken, hoeves, industriële panden en molens. Dit bouwkundig erfgoed is beeldbepalend in de dorpen en het landschap, maar omgekeerd heeft het ook het landschap zoals we dat nu kennen, gevormd.

Welke regels gelden er voor bouwkundig erfgoed?

Op Vlaams niveau maakt men een onderscheid tussen drie verschillende statuten met elk eigen juridische gevolgen:
– geïnventariseerd onroerend erfgoed;
– vastgesteld onroerend erfgoed;
– beschermd onroerend erfgoed.
Enkel aan vastgesteld en beschermd onroerend erfgoed zijn juridische gevolgen gekoppeld. Op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed vind je daar meer informatie over.

Ontdek onze werking en projecten

Verdedigingslijn Ninove-Waver

Deze zuidelijke aftakking van de KW-linie loopt door het Pajottenland en Zennevallei en is thans weinig tot niet ontsloten. Naar aanleiding van de 80ste verjaardag van WOII willen we deze verdedigingslinie beter ontsluiten en onderzoeken hoe en of we nog extra informatie over deze kunnen opsporen en publiekelijk toegankelijk maken. We maken hiervoor gebruik van verschillende Wikimedia platformen (Wikipedia, Wikidata,…

Kapellen

Een gevolg van het katholiek reveil is de groei van de volksdevotie en het verschijnen van tal van 19de eeuwse kapellen in het landschap. Talrijke bedevaart- of doortochtkapellen liggen op de bedevaart-routes naar o.m. de basiliek van Halle. Verder staan er talrijke devotiekapellen van allerlei types op de kruising van wegen, bij hoevegebouwen en op akkers. De kapellen vormen samen…

Funerair erfgoed

Naast immaterieel en cultureel erfgoed vormt ook funerair erfgoed een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis. Begraafplaatsen zijn niet enkel van belang ter nagedachtenis van dierbaren, het is een plek om doden te begraven, maar ook op cultureel vlak zijn ze enorm waardevol, als historische getuigenis van de lokale geschiedenis en als kunstuiting. Vaak zijn ze een groene oase en een…