Erfgoed en ecologische transitie: Proeftuin PZ

De aandacht voor ecologie, duurzaamheid, korte ketenlandbouw en de relatie tussen het platteland en Brussel in de streek is groot. Daarbij komt ook de vraag vaak boven hoe historisch verankerde teelten en hun technieken antwoorden kunnen bieden voor duurzaamheidsvraagstukken.
In een ‘Proeftuin PZ’ testen we met partners (bv. KU-Leuven CAG) uit hoe we de werking rond historische producten en hun ambachten en technieken (bv. mandjeskaas, lokaal graan) kunnen verduurzamen zodat we vanuit deze erfgoedinsteek inzetten op de SDG’s.

Erfgoed en welzijn: Hereikt in het verleden

Voor vele mensen is het een hele uitdaging om de het drukke leven met zijn uitdagingen en impulsen overeen te stemmen met hun persoonlijke noden en behoeften. Zij ondervinden moeite om het ritme van de dag bij te houden, met bv. burn-out als gevolg of moeilijkheden voor hoogsensitieve mensen. In ‘Hereikt in het verleden’ willen we uittesten hoe erfgoed kan helpen deze mensen opnieuw (een ander) perspectief te bieden. Onze streek die balanceert tussen de drukte van de stad en de rust van het platteland biedt de geschikte omgeving om hiermee aan de slag te gaan.

Meer weten? Neem dan contact op met Judith of Koen

Wat is er aan de rand?

copyright Filip Claessens

In ‘Wat is er aan de rand’, bekijken we de diversiteit aan bewoners
en culturen in de randgemeenten rond Brussel. Vanuit erfgoedperspectief
zoeken we naar verbindende elementen en gelaagde perspectieven en testen we methodes uit.

Randatlas is zo’n project waarin we met onze diverse buurt aan de slag gaan. Samen met Cultuurregio Noordrand en De Kleine Expeditie vzw trekken we door onze rand rond Brussel en zetten er in 2022 en 2023 onze tenten op. We verzamelen en delen op grote schaal de verhalen die deze bijzondere regio zijn eigen karakter hebben gegeven en de getuigenissen van de mensen die er nu leven. Cultuur en erfgoed worden zo de motor van een dynamiek die de bewoners verbindt en activeert. Meer info volgt binnenkort op de thematische website en via Randkrant.be.

De projectaanvraag met meer informatie over het project vind je hieronder.

Meer info? Neem contact op met Koen.