Vacatures

STAFMEDEWERKER ONROEREND ERFGOED 

B1-B3 / contractueel / startbaan / voltijds 

Ben je gebeten door onroerend erfgoed en kijk je ernaar uit om onze partners (lokale besturen, inwoners, enz.) te ondersteunen bij hun zorg voor waardevolle gebouwen, landschappen en archeologie? Hou je van de combinatie van dossier- en veldwerk? Ben je ook geïnteresseerd in cultureel erfgoed en cultuur?  

Dan is de functie van stafmedewerker onroerend erfgoed (B1-B3) bij ZENDER misschien iets voor jou!  

Functieomschrijving   

Als stafmedewerker onroerend erfgoed ben je het eerste aanspreekpunt voor de lokale besturen die aangesloten zijn bij onze Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst. Samen met je collega’s werk je nauw samen met lokale actoren en begeleid je hen bij vragen rond de drie aspecten van onroerend erfgoed (bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed).  

Jouw taken zijn onder andere:   

 • Adviesverlening   
 • Je bent het aanspreekpunt voor lokale besturen en stakeholders, je adviseert en je begeleidt hen.  
 • Je volgt lokale dossiers op (bouwdossiers m.bt. onroerend erfgoed, ruimtelijke uitvoeringsplannen, herbestemmingsprojecten, etc.) en verleent advies.  
 • Je verzamelt informatie over het lokaal en regionaal onroerend erfgoed. Hiertoe maak een update van je overzichten in functie van adviesverlening (bv. archeologische kaart, bibliografieën, enz.)  
 • Implementering van het actieplan  
 • Je voert het actieplan onroerend erfgoed uit en speelt in op bepaalde noden of opportuniteiten. Op basis van bepaalde prioriteiten start je erfgoedtrajecten op, zet je instrumenten in en vertaal je goede praktijken naar de situatie in onze regio (bv. rond inventarisering, adviesverlening, publiekswerking, etc.). Je doet dit niet alleen: je werkt hiervoor samen met je collega’s, ambtenaren en mandatarissen van lokale besturen of vrijwilligers. 
 • Inventarisatie en waardering 
 • Je voert mee inventarisatie-trajecten uit 
 • Je voert historisch en archivalisch onderzoek uit naar erfgoedrelicten in kader van de opmaak van inventarissen 
 • Publiekswerking 
 • Je helpt mee met de organisatie van Open Monumentendagen, Open Kerken, Archeologiedagen 
 • Je werkt mee aan de ontsluiting van erfgoed via de erfgoedapp, Wikipedia …  

ZENDER is een organisatie in ontwikkeling. Je taken en verantwoordelijkheden kunnen daardoor in de loop van de volgende jaren nog wijzigen, alsook de inhoud van de opdracht. Je bent voldoende flexibel om met deze verandering om te kunnen gaan.   

Profiel 

Je beschikt over volgende competenties:  

 • Doelen stellen, opvolgen en zelforganisatie: Je stelt realistische doelstellingen, rekening houdend met de omstandigheden en je organiseert je werk in functie van de prioriteiten.  
 • Samenwerken & participatief beslissen: je zorgt ervoor dat de doelstellingen samen bereikt worden en integreert argumenten van anderen in de beslissing. 
 • Openheid: Je hebt een brede interesse. Je staat open voor nieuwe invalshoeken en andere meningen.  

Aanwervingsvoorwaarden   

 • Je bent minstens in het bezit van een bachelor-diploma, bij voorkeur (maar niet verplicht) met een focus op onroerend erfgoed (bv. archeologie, architectuur, bouwgeschiedenis, restauratie, specialisatie in monumentenzorg/erfgoedstudies) of je bevind je in het laatste jaar van je studies.  
 • Je komt in aanmerking voor een startbaanovereenkomst. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen kan je hier raadplegen: De startbaanovereenkomst | Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (belgie.be) 
 • Je beschikt over kennis van onroerend erfgoed(werking) (bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed). 
 • Je hebt een minimale basiskennis van het Vlaamse Onroerend Erfgoedbeleid.  
 • Affiniteit met religieus erfgoed, het brede cultuurveld en met de streek is een pluspunt.   
 • Je voldoet aan de algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden.  
 • Je slaagt in een selectieprocedure: 
 • 4 tot 7 mei 2023: Schriftelijke proef via thuiswerkopdracht 
 • 11 mei 2023: berichtgeving m.b.t. wel of niet geselecteerd 
 • Week van 15 mei 2023: mondelinge proef indien geselecteerd voor schriftelijke proef. 

Wij bieden  

 • Een startbaanovereenkomst met ZENDER tot 31 december 2026 (mogelijks verlengbaar). 
 • Verloning volgens barema B1-B3. 
 • Extralegale voordelen in de vorm van maaltijdcheques (zichtwaarde: € 8,00), terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer, fietspremie. 
 • Thuiswerkpremie aan € 3.5 per thuiswerkdag 
 • Aandacht voor je ontwikkeling en opleidingskansen  
 • Een aantrekkelijke verlofregeling en flexibele werkregeling in een dynamisch team. 

Selectieprocedure  

Wij kijken ernaar uit om uiterlijk op maandag 1 mei 2023 24u00 een aantal documenten van jou te ontvangen via e-mail aan marjolein.impe@ZENDER.be:  

 • het inschrijvingsformulier volledig ingevuld en ondertekend. 
 • een CV en motivatiebrief als aanvulling op het inschrijvingsformulier. 
 • een kopie van het gevraagde diploma en eventueel andere relevante diploma’s/attesten of een bewijs van je universiteit of hogeschool.  
 • een recent uittreksel uit het strafregister (model 1 – niet ouder dan 3 maanden). 

Selectie van kandidaturen: 

Wanneer er meer dan 15 kandidaten zijn die aan de gevraagde voorwaarden beantwoorden, zal er een voorafgaande preselectie worden gehouden op basis van de gevraagde ervaring en motivatie.  

Schriftelijke proef: 

De schriftelijke proef bestaat uit een thuiswerkopdracht.  Geselecteerde kandidaten zullen op 4 mei 2023 tegen ten laatste 12u de schriftelijke proef via e-mail toegestuurd krijgen.  Kandidaten krijgen tot zondag 7 mei (24:00) de tijd om de antwoorden van de schriftelijke proef via e-mail in te dienen.  

De eerste vijf kandidaten die geslaagd zijn voor de schriftelijke proef (op 50 punten, min. 25/50 te behalen), worden opgeroepen voor de mondelinge proef op 17 mei 2023. 

Data 

 • Deadline inschrijven: maandag 1 mei 2023  
 • Schriftelijke proef via thuiswerkopdracht: 4 tot 7 mei 2023 (24u)  
 • Mondelinge proef: week van 15 mei 2023 (Dilbeek)  
 • Indiensttreding: in onderling overleg 

Nog vragen ? 

Alle info vind je op de website van ZENDER: https://ZENDER.be/vacatures

Voor informatie over de inhoud van de functie kan je contact opnemen met Lara Devos op het nummer 0490 44 59 54 of via e-mail: lara@zender.be 

Inventarisatie

Wat er in de ondergrond aan archeologie verborgen zit is vaak moeilijk zichtbaar. Na een archeologisch onderzoek wordt de opgravingssite meestal weer bedekt met aarde. Het komt ook voor dat er op een plek nog geen archeologisch onderzoek is verricht, maar dat op basis van geschreven bronnen of kaartmateriaal verwacht kan worden dat er sporen uit het verleden te vinden zijn. Om snel input te kunnen geven in archeologische vraagstukken is het belangrijk om deze kennis op een overzichtelijke manier bij te houden. Het vertrekpunt bij deze inventarisering is de CAI. Alle punten worden nagekeken en aangevuld. Op basis daarvan is het mogelijk om kaarten in GIS te maken die een overzicht geven van gekende archeologie in de IOED-gemeenten binnen een bepaald tijdsvak of thema. Daarnaast wordt ook een digitale bibliotheek opgesteld, waarin archeologische publicaties die betrekking hebben op de IOED-gemeenten worden gearchiveerd.

Verdedigingslijn Ninove-Waver

Deze zuidelijke aftakking van de KW-linie loopt door het Pajottenland en Zennevallei en is thans weinig tot niet ontsloten. Naar aanleiding van de 80ste verjaardag van WOII willen we deze verdedigingslinie beter ontsluiten en onderzoeken hoe en of we nog extra informatie over deze kunnen opsporen en publiekelijk toegankelijk maken. We maken hiervoor gebruik van verschillende Wikimedia platformen (Wikipedia, Wikidata, Commons en QR-pedia) en stimuleren actoren in de streek om meer info over de bunkerlinie voor het grote publiek te ontsluiten.

Ontdek de resultaten!

Meer weten over de aftakking in onze streek? Lees dan hier verder

Landschapslezen

Een landschap kan ons veel vertellen, het is eigenlijk een levend geschiedenisboek. Toch is het niet zo gemakkelijk leesbaar. Je moet namelijk verschillende lagen en verhalen achterhalen. Zo krijg je nieuwe inzichten in het verleden, het heden én de toekomst van het landschap. Daarnaast is het ook een fysieke beleving. Je ervaart het landschap met haar heuvels en dalen, wind en zon, geluiden en ondergronden. Waarneming, herinnering en verbeelding wisselen elkaar voortdurend af. Om inzicht te krijgen in het landschap nam landschapslezer Joris Capenberghs ons mee op pad. Zijn lezing van ons landschap vind je in onze online-publicatie ‘Landschapslezen’. Je vind er ook een bibliografie rond landschap, landschapslezen en wandelen en een verwijzing naar enkele handige instrumenten die je helpen als je zelf met landschapslezen aan de slag wil gaan als individu of begeleider.

Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Jona

Lees de publicatie hier.

Kapellen

Een gevolg van het katholiek reveil is de groei van de volksdevotie en het verschijnen van tal van 19de eeuwse kapellen in het landschap. Talrijke bedevaart- of doortochtkapellen liggen op de bedevaart-routes naar o.m. de basiliek van Halle. Verder staan er talrijke devotiekapellen van allerlei types op de kruising van wegen, bij hoevegebouwen en op akkers. De kapellen vormen samen met andere elementen, zoals hagen en bomen, de het kenmerkende landschap in deze gemeenten. Vele van deze kapellen worden vandaag niet meer beheerd en zijn in slechte staat. Slechts enkele zijn opgenomen in de inventaris onroerend erfgoed. Met het oog op waardering en restauratie van de meest waardevolle kapellen is gestart met de inventarisatie van dit klein erfgoed.

Funerair erfgoed

Naast immaterieel en cultureel erfgoed vormt ook funerair erfgoed een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis. Begraafplaatsen zijn niet enkel van belang ter nagedachtenis van dierbaren, het is een plek om doden te begraven, maar ook op cultureel vlak zijn ze enorm waardevol, als historische getuigenis van de lokale geschiedenis en als kunstuiting. Vaak zijn ze een groene oase en een rustplaats in een bebouwde omgeving. Fauna en flora, beeldhouwkunst, landschapsarchitectuur, dichtkunst en lokale geschiedenis bepalen het karakter van de begraafplaats. Ons funerair erfgoed wordt echter meer en meer bedreigd. Veel graven dreigen namelijk te verdwijnen wanneer de familieleden de grafzorg stopzetten. Ook moeten historische begraafplaatsen in het centrum vaak plaats maken voor pleinen of parkeerplaatsen. Bovendien vormen ook verwaarlozing en vandalisme een gevaar voor de begraafplaats zelf en voor de graftekens, die niet enkel de herinnering aan een persoon levend houden, maar ook bepalend zijn voor het karakter en de beleving van de begraafplaats. Vanuit de IOED willen we gemeenten dan ook ondersteunen bij de inventarisatie, de waardering en het kwalitatief beheer van lokale begraafplaatsen. Zo kunnen graven, graftekens en grafmonumenten met lokaal of bovenlokaal belang bewaard en eventueel gerestaureerd worden, ook na het vervallen van de concessie.

QR-PZ

QR-PZ is een project om QR-codes in het landschap van Pajottenland en Zennevallei te integreren. Dit met als doel om erfgoed te ontsluiten op een respectvolle manier t.o.v. haar omgeving met een interactieve, steeds up-to-date en persoonlijke aanpak. In het Pajottenland en de Zennevallei krioelt het van bijzondere plekken. Met dit project kunnen gemeenten en/of andere initiatiefnemers de verhalen achter deze plekken delen met hun bewoners en bezoekers door ze op de digitale kaart te zetten en ze te ontsluiten met een QR-code die gelinkt is aan de wikipediapagina over de plek of relict.

7 redenen om aan de slag te gaan met QR-PZ
 • Respect voor de omgeving: Door de kleine omvang is er geen visuele verstoring van de omgeving.  De sticker kan ook aangebracht worden op bestaande informatie- en/of rustinfrastuur van andere partners en hierdoor aanvullend werken. Zo voorkomen we ook nog eens een wildgroei aan borden. Win-win dus!
 • Persoonlijkere en interactievere beleving: Het publiek gebruikt zijn eigen smartphone en ervaart hierdoor het onderwerp veel persoonlijker en interactiever.
 • Meertalig: Door het gebruik van de QR-pedia technologie wordt de taal automatisch aangepast aan de ingestelde taal van de smartphone van de gebruiker. Ideaal voor de toeristische ontsluiting dus.
 • Crowdsourcing: Wikipedia beschikt over de grootste gebruikerscommunity ter wereld. Perfect dus om de bewoners van de streek zelf aan de slag te laten gaan met het erfgoed uit de streek.
 • Uniformiteit: Een consistente vormgeving voor de duiding van erfgoedsites is erg belangrijk. Dankzij QR-PZ kan je gebruik maken van onze flexibele huisstijl voor erfgoedontsluiting in de open ruimte.
 • Duurzaam: We leven in een maatschappij waar de ontwikkelingen zich snel opvolgen. Hierdoor kunnen infoborden zowel qua inhoud als qua vormgeving snel gedateerd zijn. Met QR-codes pas je je informatie makkelijk en snel aan. Door het tijdloze ontwerp van de bordjes, ben je nooit uit de mode en steeds up-to-date.
 • Haalbaar, praktisch, goedkoop en snel in uitvoering: QR-PZ is een realistisch project dat ook praktisch toepasbaar is. Het is reeds volledig uitgewerkt (het materiaalgebruik, technische tekeningen, raming …) en een voorontwerp is dus niet meer nodig. Hierdoor kan het snel in uitvoering gebracht worden en kan de kostprijs gedrukt worden.

Kortom kan je met deze minimale weergave een bron van informatie aan de bezoekers aanbieden. Het biedt ook een kans om monumenten, landschappen of waardevolle objecten tot leven te laten komen.

Het draaiboek en de sjablonen

Het draaiboek bevat een stap voor stap handleiding van de gebruikte tools en platformen zoals QR-pedia en Canva. Je vindt er tevens een link naar de sjablonen, een stappenplan en voorbeelden van collegebesluiten die je kan gebruiken om toestemming voor het traject bij je CBS te verkrijgen.

Heb je vragen of nood aan extra ondersteuning? Neem dan contact op met Hilke.

Iedereen Wiki

“Iedereen Wiki” wil inzetten op het onsluiten van het lokale erfgoed via Wikipedia en aanverwante platformen. Door meer informatie over het rijke erfgoed in de streek makkelijker vindbaar en beschikbaar te maken online, willen we zo van “onbekend is onbemind” erfgoed, “graag gezien” erfgoed maken. Het project focust zich op 3 onderdelen:
– Het toeleiden van klassieke erfgoedactoren naar het gebruik van de platformen door communicatie, vormingen …
– Het stimuleren van het ontsluiten van erfgoed uit onze streek
– Het maken van aangepaste materialen op maat van de erfgoedsector

Meer info vind je hier.

Heb je zin om zelf aan de slag te gaan? Dat kan zeker. Je vind hier alvast enkele materialen om je op weg te helpen. Heb je vragen? Contacteer dan onze Wikipedian van dienst.