Collecties en objecten

Roerend erfgoed is erfgoed dat ‘verplaatsbaar’ is en ‘tastbaar’: het vormt de kern van de aanwezige erfgoedcollecties bewaard in musea, archieven, bibliotheken, documentatiecentra, kerken en kloosters, bij heemkundige kringen, erfgoedverenigingen, scholen en theaters … Schilderijen, oude werktuigen, kostuums, keramiek, vaatwerk, oud speelgoed, penningen, vlaggen, boeken, tekeningen, meubels  … ze zijn allemaal drager van het verleden dat we voor toekomstige generaties willen bewaren.

Ontdek onze werking en projecten

Re-org

We rollen de methode RE-Org – een stapsgewijze handleiding die ontworpen is door ICCROM en het ICC om erfgoedprofessionals te helpen bij het reorganiseren van hun depots- uit in Pajottenland en Zennevallei en brengen tijdens dit proces de depotnoden in kaart. Tegelijk zorgen we voor sensibilisering rond collectiebeleid én zorgen we ervoor dat de inrichting in de aanwezige depots verbetert. We zetten de methode om in de praktijk in samenwerking met erfgoedprofessionals en vrijwilligersorganisaties. Interesse…

Digitalisering “Gazet van Halle”

Het stadsmuseum “Den Ast” van Halle startte in 2020 met de digitalisering van alle edities van “De Gazet van Halle”, een unieke informatiebron voor de Zennevallei. In het kader van de digitale ontsluiting van deze krant ondersteunde de cultuurregio mee de ontwikkeling van het consultatieplatform. We ontwikkelden tevens een procedure voor de kwaliteitscontrole van de scans, waardoor de gescande pagina’s deels automatisch gecontroleerd kunnen worden.