Erfgoedpublicaties

Per aanvrager wordt maximum 1 publicatie per jaar goedgekeurd voor een maximaal bedrag van 300 euro.

Wie mag een subsidie aanvragen? Elke aanvraag wordt getoetst aan onderstaande checklist. Een aanvraag dient te voldoen aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen.

Wie kan aanvragen?
 • Je hebt een maatschappelijke zetel in het werkingsgebied van ZENDER: Affligem, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Herne, Galmaarden, Gooik, Halle, Lennik, Linkebeek, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat.
 • Je bent een organisatie met of zonder rechtspersoonlijkheid en valt onder één van de volgende categorieën:
  • Gemeente of stad
  • Erfgoedorganisatie: bv. heemkring, museum, archief, erfgoedraad
  • Organisaties met een erfgoedlink: bv. kerkfabriek, oude volkssportvereniging, Davidsfonds
  • Andere organisaties: bv. school, kunstacademie, jeugdvereniging, cultuurcentrum, theatergezelschap, wijkvereniging
  • Samenwerkingsverband van organisaties en/of gemeenten uit de regio Pajottenland & Zennevallei
Wat zijn de voorwaarden?
 • Je presenteert de resultaten van onderzoek op het gebied van heemkunde, familiekunde, volkskunde, lokale of regionale (kunst)geschiedenis, industriële archeologie …
 • De publicatie heeft betrekking op het cultureel erfgoed uit het werkingsgebied van ZENDER
 • De publicatie heeft geen commercieel oogmerk.

TIP: check ruim op voorhand bij ZENDER of je publicatie subsidieerbaar is.  

Evaluatiecriteria

Voor publicaties worden onderstaande elementen als positief geëvalueerd:

 • Om de publicatie te realiseren wordt bij voorkeur samengewerkt met verschillende partners en dragen verschillende auteurs bij. Ook samenwerking over de gemeentegrenzen heen is een pluspunt.
 • De inhoud is origineel. De publicatie bevat in hoofdzaak bijdragen van goede inhoudelijke kwaliteit die nog niet eerder gepubliceerd werden.
 • De bijdragen in de publicatie beschikken over een consistent kritisch apparaat, waarin verwezen wordt naar de gebruikte bronnen en literatuur. Ze zijn opgebouwd volgens een overzichtelijke en samenhangende structuur.
 • De publicatie wordt uitgegeven met aandacht voor vormgeving en volgens de moderne druktechnieken. Voorbeelden hiervan zijn: een hedendaagse lay-out, een professionele vormgeving, een kleurendruk …
 • Het taalgebruik in de publicatie is verzorgd.
 • De inhoud van de publicatie of de publicatie zelf wordt actief verspreid en ontsloten naar een zo breed mogelijk doelpubliek.
Praktisch

Hoe doe je een aanvraag? Wanneer kan je indienen? En hoe gaat alles erna in zijn werk? Volg onderstaand stappenplan.

 1. Bereid je aanvraag voor
  • Neem bij het voorbereiden van de aanvraag op www.zender.be de meest recente versie van het subsidiereglement door.
  • Ga ervan uit dat wie het dossier voor zich krijgt jou niet kent.  
  • Maak een beknopt stappenplan en timing.  
  • Werk een realistische begroting uit. Zorg dat de partners die financieel bijdragen ook in je begroting vermeld staan.  
  • Zet je aanvraag op scherp en vraag een adviesgesprek met ZENDER. Deze feedback is garandeert echter geen goedkeuring. Vraag deze feedback minstens 10 dagen voor de indiendatum aan.
 2. Vul het aanvraagformulier in

Vul het aanvraagformulier volledig en correct in. Dit formulier is de enige manier om een aanvraag in te dienen.

3. Bezorg tijdig je aanvraag

Bezorg je aanvraag via mail aan info@zender.be. Er zijn twee mogelijke indiendata:

 • 30 oktober: voor publicaties die verschijnen vanaf 1 januari

Er worden geen dossiers meer toegelaten na de indiendata. Wil je alsnog indienen? Dan moet je wachten op een volgende ronde. Wanneer we jouw aanvraag goed hebben ontvangen krijg je van ons een ontvangstbevestiging.

4. Wacht de beoordeling van de jury af

ZENDER bezorgt na elke deadline alle dossiers aan de jury. Ten laatste een maand na de deadline ontvang je een bericht met de beslissing van de jury. Dit houdt in:

IndiendatumBericht van goed- of afkeuring
30 aprilVanaf 15 mei

Indien je dossier goedgekeurd werd, volgen de verdere stappen in dit reglement. Indien je dossier afgekeurd werd, kan je een tweede kans wagen in een volgende ronde.

5. Verantwoording

Na goedkeuring bezorgt ZENDER  je de nodige documenten om het project inhoudelijk en financieel te verantwoorden. Deze documenten kan je ook downloaden via www.zender.be. Bezorg voor het einde van het jaar:

 • Een inhoudelijk verslag van het project met enkele foto’s
 • Een financiële afrekening met de bijhorende bewijsstukken (facturen)

6. Uitbetaling

80% van het toegekende bedrag wordt per werkjaar na toekenning gestort. Na indiening van het verantwoordingsdossier (of tussentijdse evaluatie bij meerjarige projecten) wordt het saldo uitgekeerd.  Indien deze verantwoording niet in orde is of er werd niet voldaan aan de ‘return voor ZENDER (zie verder), kan de raad van bestuur alsnog beslissen om het bedrag (deels) niet uit te keren en eventueel terug te vorderen.

Return voor ZENDER

Wanneer jouw project werd goedgekeurd, moet je rekening houden met volgende bijkomende voorwaarden:

Communicatie

 • Vermeld in alle communicatie (ongeacht de drager) dat je de steun hebt ontvangen van ZENDER, de Vlaamse Overheid en jouw gemeente(s). Gebruik hiervoor de correcte logo’s. Deze zijn op te vragen via info@zender.be
 • Bezorg ons via info@zender.be tekst en afbeeldingen om het project bekend te maken via communicatiekanalen van ZENDER (bv. website, nieuwsbrief, sociale media …)
 • Voer je publieksactiviteiten in de UIT-databank in en gebruik hierbij de tag ‘UitInMijnRegio’ en ‘PenZine’

Uitnodigingen

 • Bezorg via de lokale cultuurbeleidscoördinator het schepencollege van de gemeente(n) waar het project plaatsvindt een uitnodiging voor alle open activiteiten die plaatsvinden in het kader van het project
 • Bezorg de ZENDER via info@zender.be een uitnodiging voor alle open activiteiten die plaatsvinden in het kader van het project
 • Bezorg ZENDER een stuk van elk drukwerk dat voor het project gemaakt werd. In het geval van een publicatie, bezorg dan ook een gratis exemplaar aan de bibliotheek van de gemeente(n) waar het project plaatsvindt

Expertisedeling

 • Wees bereid om expertise over dit project te delen op vraag van ZENDER (bv. vergadering, inspiratiemoment, studiedag, website …)
 • In kader van het project ontwikkelde materialen (foto’s, film, teksten ..) stel je ter beschikking via een creative commons licentie (CC-BY-NC-SA 4.0)
 • Educatieve pakketten, lessen … stel je via KlasCement beschikbaar of bezorg je nadien aan ZENDER voor publicatie op KlasCement.