Ondersteuningsreglementen

Je wil een project rond cultuur of cultureel erfgoed in Pajottenland & Zennevallei opzetten? Of je droomt van een erfgoedpublicatie? En je zoekt nog dat financiële duwtje in de rug? Dan vind je zeker en vast nuttige informatie op deze pagina.

Ondersteuning via ZENDER

Max. bedragen van 500 tot 1000 euro
Max. 300 euro per éénmalige publicatie
Max. 5000 euro per werkjaar

Andere kanalen

Projecten in het LEADER-gebied: www.pajottenland.be

Meester-leerlingtrajecten: Beurzen voor het doorgeven van vakmanschap

Financiële ondersteuning Agentschap Onroerend Erfgoed: Erfgoedlening

Financiële ondersteuning Provincie Vlaams Brabant: Ondersteuning bij het waarderen en het behoud van waardevol onroerend erfgoed

Financiële ondersteuning Provincie Vlaams Brabant: Ontsluiting van onroerend erfgoed