Erfgoed en ecologische transitie: Proeftuin PZ

De aandacht voor ecologie, duurzaamheid, korte ketenlandbouw en de relatie tussen het platteland en Brussel in de streek is groot. Daarbij komt ook de vraag vaak boven hoe historisch verankerde teelten en hun technieken antwoorden kunnen bieden voor duurzaamheidsvraagstukken.
In een ‘Proeftuin PZ’ testen we met partners (bv. KU-Leuven CAG) uit hoe we de werking rond historische producten en hun ambachten en technieken (bv. mandjeskaas, lokaal graan) kunnen verduurzamen zodat we vanuit deze erfgoedinsteek inzetten op de SDG’s.