Cultureel Erfgoed conversal 30/06/2023

Cultureel Erfgoed

Via de erfgoedcelwerking helpen we alle aangesloten gemeentebesturen en verenigingen om hun cultureel erfgoed (immaterieel en roerend) te verzamelen en te beheren, het te onderzoeken en de mensen er uit de streek mee aan de slag te laten gaan.  

  1
  MENSEN & ERFGOED VERBINDEN

  Overleg tussen heemkringen, erfgoed en educatie, helpen opzetten van publieksprojecten ... we doen het graag. Bovendien zijn Schatten van Vlieg en  Erfgoeddag ideaal om iedereen warm te maken voor het erfgoed van onze regio. 

  2
  Regionaal delen

  Kennis rond erfgoed en erfgoedwerking delen met de streek en expertise-uitwisseling bevorderen doen we o.a. door het faciliteren van het Heemkringenoverleg, de werkgroep Erfgoeddag, het ontwikkelen van specifieke vormingen en workshops, het opzetten van educatieve trajecten ... Ook hebben we een uitgebreide handbibliotheek die toegankelijk is op afspraak voor iedereen.

  3
  CULTUREEL ERFGOED DUURZAAM BEWAREN EN BORGEN

  Deze beleidsperiode zetten we specifiek in op religieus en immaterieel erfgoed en het optimaliseren van depots. 

  4
  DIGITALISERING

  We zetten in op de digitalisering van het cultureel erfgoed. We zetten onze schouders onder het online ontsluiten van onze streek via de Vlaamse erfgoeddatabanken, Wikipedia, QR-codes ...  

  RELIGIEUS ERFGOED

  We zetten samen met kerk- en gemeentebesturen in op de zorg voor religieus erfgoed. Zo willen we vermijden dat de kennis over de objecten en de objecten zelf zomaar verloren gaan. De focus van het project ligt op het ondersteunen van kerkbesturen bij de opmaak van een digitale erfgoedinventaris. Daarnaast geven we advies rond waardering, selectie en herbestemming van kerkelijke collecties. In het kader van een herbestemming is het namelijk heel belangrijk om te weten wat er allemaal in de kerk staat, maar ook welke van die objecten een erfgoed- of lokale waarde hebben zodat deze objecten correct bewaard en geborgd kunnen worden.

  Voor besturen aangesloten bij onze onroerend erfgoed dienst breiden we onze dienstverlening uit met gerichte projecten rond funerair erfgoed en kapellen. Ook ondersteunen we samen met onze deelwerking van Onroerend Erfgoed de opmaak van kerkenbeleidsplannen.

  Een professionele erfgoedinventaris biedt u een goed gedocumenteerd overzicht van het roerend erfgoed dat u beheert. Van elk object bevat de inventaris een foto, een fysieke en inhoudelijke beschrijving, de afmetingen, de gebruikte materialen, de toestand, de datering, de stijl en andere (kunst)historische gegevens. Een dergelijke inventaris is volledig, maar ook gestandaardiseerd, actueel en gedigitaliseerd.

  Een neven- of herbestemming van uw kerk dringt zich op en u dient keuzes te maken? U wilt graag een document om aan de verzekering voor te leggen bij diefstal of beschadiging? Of in het kader van de opmaak van een beheersplan moet u weten wat u allemaal in huis heeft? U wil vermijden dat de kennis over uw kerkschatten verloren gaat of beantwoorden aan de wettelijke inventarisverplichting? In al deze situaties kan u terugvallen op een erfgoedinventaris.

   Voor de opmaak van een inventaris schuift de erfgoedcel een aanpak naar voren waarbij:
   • er in de kerk zelf gewerkt wordt met een team van 3 tot 6 personen;
   • er op wekelijkse basis op een vast tijdstip gedurende een halve dag wordt geïnventariseerd;
   • er bij elk object dezelfde stappen doorlopen worden: transporteren, reinigen, meten, nummeren, beschrijven en fotograferen;
   • alle gegevens van een object ter plaatse worden genoteerd op papieren objectfiches die nadien gedigitaliseerd worden via de Vlaamse Erfgoeddatabanken ;
   • de inventaris professioneel digitaal ontsloten wordt via de Vlaamse Erfgoeddatabanken;
   • er na enkele maanden een professionele inventaris op tafel ligt.

   In de erfgoedcel vindt u een duidelijke partner om uw kerkinboedel op een goede manier te inventariseren.
   Onze erfgoedcel ondersteunt u graag door:
   • u door alle stappen te loodsen;
   vorming te voorzien;
   • steeds beschikbaar te staan voor advies;
   inventarisatiemateriaal ter beschikking te stellen;
   • mee naar extra helpende handen te zoeken.

   Zowel intensieve trajectbegeleiding als ondersteuning vanop afstand kan. De wekwijze stemmen we steeds af op maat van de kerkfabriek en de vrijwilligers.

   IMMATERIEEL ERFGOED

   Onze streek is uitzonderlijk rijk aan immaterieel erfgoedpraktijken:

   • de traditie van het Brabants trekpaard
   • de vele jaarmarkten en kermissen
   • de Pauwelviering
   • de Sint-Veroonsmars
   • de bloemenstoet van Ternat
   • het brouwen van het typische Lambiekbier en het steken van Geuze
   • de paardenprocessie van Kester
   • etc.

   We zetten ons dan ook graag in om dit erfgoed mee levend te houden. Bij ons kan je terecht voor ondersteuning van een aanvraag voor een erkenning via de Inventaris van het Immaterieel Erfgoed, het opzetten van borgingsacties, ontwikkelen van educatieve pakketten, het documenteren van tradities en praktijken,… 

   ROEREND ERFGOED

   Collecties, archieven, verzamelingen,… allemaal zijn ze wel gebaad met wat liefde en zorg. Bij ZENDER helpen we je graag bij de zorg voor je erfgoed:

   • advies op maat met behoud- en beheersvragen
   • preventieve conservatie
   • digitalisering
   • optimalisatie van je depot
   • inventarisatie … 

   Bovendien zijn we ook een uitleenpunt van de Uitleendienst Erfgoed: dataloggers, lichtmeters, anoxiesets, fotografiekits,… Kortom alles wat je nodig hebt om zorg te dragen voor je collectie kan je via deze dienst gratis ontlenen. 

   PUBLIEKSWERKING

   Zender is de regionale coördinator voor Erfgoeddag, biedt inspiratie voor Schatten van Vlieg en helpt je bij het ontsluiten van je erfgoed via de Erfgoedapp.

   Organiseer tijdens de zomermaanden een Schatten van Vlieg-zoektocht en laat zo families met jonge kinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met het erfgoed uit je gemeente! Iedereen kan Schatten van Vlieg organiseren: van musea en de toeristische dienst tot heemkringen en archieven.

   Wat doen we?

   • We ondersteunen je zoektocht aan de hand van een inspiratiegids en presentatie met een erfgoedinsteek
   • We brainstormen met je en helpen waar nodig
   • Je leent van ons een schatkist (twv 25 euro)
   • Je krijgt van ons alvast 100 prijzen (stickervellen) om uit te delen aan je lokale schattenjagers + extra gadgets
   • We verzorgen de regionale communicatie en erfgoedwedstrijd

   Drie goede redenen om mee te doen:

   • ‘Uit met Vlieg’ is een gekend concept bij tal van jonge gezinnen: ideaal om dit te gebruiken en zo jong en oud in contact te brengen met de lokale geschiedenis
   • Je krijgt tips & tricks op maat van je cultureel erfgoedwerking
   • De ‘staycation’ in de lift: gezinnen die om financiële of ecologische redenen de vakantie thuis doorbrengen. Met Schatten van Vlieg spelen we hierop in. We moedigen families aan om eropuit te trekken en het vrijetijdsaanbod in hun eigen buurt op een laagdrempelige manier te ontdekken. Families ontdekken nieuwe plekjes in hun eigen gemeente en stappen makkelijker een locatie binnen.

   Erfgoeddag is een jaarlijks erfgoedevenement op de eerste zondag na de paasvakantie. Deze dag richt zich op het roerend en immaterieel cultureel erfgoed (zoals verhalen, documenten, tradities en uitdrukkingen die wij van onze voorouders overgeleverd kregen). Op Erfgoeddag worden honderden activiteiten georganiseerd over heel Vlaanderen en Brussel. Het evenement is een initiatief van FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, in samenwerking met de erfgoedgemeenschappen in Vlaanderen en Brussel, en krijgt de steun van de Vlaamse overheid. 

   Doe mee aan Erfgoeddag en doe een beroep op onze ondersteuning! 

   • Ieder jaar brengen wij alle deelnemers in Pajottenland & Zennevallei samen om elkaar te inspireren rond activiteiten, knutselwerkjes, ontvangst, partnerschappen … 
   • Je ontvangt  gratis affiches en flyers;
   • We communiceren de activiteiten via onze kanalen;
   • Jouw activiteit komt in onze regionale Erfgoeddagbrochure in PenZine (meer dan 470 verdeelpunten);
   • We staan voor je klaar met advies en ondersteuning. 

   Wil jij er graag bij zijn op ons regionaal Erfgoeddagoverleg? Stuur ons een mailtje of hou onze sociale media in de gaten.

    Wil je gebruik maken van de Erfgoedapp? Ben je opzoek naar een audiogids? Ook dan ben je bij ons aan het juiste adres. We denken met je mee over hoe je deze technologie kan inzetten en helpen je op ook praktisch op weg. Interesse? Contacteer ons via email.

    ERFGOEDLABO'S

    De aandacht voor ecologie, duurzaamheid, korte ketenlandbouw en de relatie tussen het platteland en Brussel in de streek is groot. Daarbij komt ook de vraag vaak boven hoe historisch verankerde teelten en hun technieken antwoorden kunnen bieden voor duurzaamheidsvraagstukken. 
    In een ‘Proeftuin PZ’ testen we met partners uit hoe we de werking rond historische producten en hun ambachten en technieken (bv. mandjeskaas, lokaal graan, houtig erfgoed, hoogstamfruitteelt …) kunnen verduurzamen zodat we vanuit deze erfgoedinsteek inzetten op de SDG’s. 

    Voor vele mensen is het een hele uitdaging om de het drukke leven met zijn uitdagingen en impulsen overeen te stemmen met hun persoonlijke noden en behoeften. Zij ondervinden moeite om het ritme van de dag bij te houden, met bv. burn-out als gevolg of moeilijkheden voor hoogsensitieve mensen. In ‘Hereikt in het verleden’ willen we uittesten hoe erfgoed kan helpen deze mensen opnieuw (een ander) perspectief te bieden. Onze streek die balanceert tussen de drukte van de stad en de rust van het platteland biedt de geschikte omgeving om hiermee aan de slag te gaan. 

    In ‘Wat is er aan de rand’, bekijken we de diversiteit aan bewoners en culturen in de randgemeenten rond Brussel.  Samen met Cultuurregio Noordrand en De Kleine Expeditie vzw trekken we door onze rand rond Brussel en zetten er in 2022 en 2023 onze tenten op. We verzamelen en delen op grote schaal de verhalen die deze bijzondere regio zijn eigen karakter hebben gegeven en de getuigenissen van de mensen die er nu leven. Cultuur en erfgoed worden zo de motor van een dynamiek die de bewoners verbindt en activeert. Meer info vind je op www.randatlas.be en via Randkrant.be. 

    ONZE FINANCIELE ONDERSTEUNINGSREGLEMENTEN

    Wil je een project rond cultureel erfgoed in Pajottenland & Zennevallei opzetten? Of droom je van een erfgoedpublicatie? En zoek je nog dat financiële duwtje in de rug? Dan vind je hier zeker en vast nuttige informatie. Afhankelijk van je project kan je een ondersteuning tot 300, 500 of 1000 krijgen. Aarzel niet om ons te contacteren voor advies en hulp.

    Cultureel Erfgoedprojecten

    Zender biedt subsidies aan voor cultureel-erfgoedprojecten. Deze projecten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op tentoonstellingen, waarderingstrajecten, initiatieven rond behoud en beheer, onderzoek en participatieve trajecten. Wanneer je zo’n project opstart, kan je – mits een aantal voorwaarden – genieten van deze steunmaatregel. Hieronder leggen we graag uit waaraan je project moet voldoen.

    • Je hebt een maatschappelijke zetel in het werkingsgebied van ZENDER: Affligem, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Herne, Galmaarden, Gooik, Halle, Lennik, Linkebeek, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat. 
    • Je bent een organisatie met of zonder rechtspersoonlijkheid en valt onder één van de volgende categorieën: 
     • Gemeente of stad 
     • Erfgoedorganisatie: bv. heemkring, museum, archief, erfgoedraad
     • Organisaties met een erfgoedlink: bv. kerkfabriek, oude volkssportvereniging, Davidsfonds 
     • Andere organisaties: bv. school, kunstacademie, jeugdvereniging, cultuurcentrum, theatergezelschap, wijkvereniging 
     • Samenwerkingsverband van organisaties en/of gemeenten uit de regio Pajottenland & Zennevallei 
     • Het project bevat een aspect van cultureel erfgoed. Hieronder valt roerend erfgoed (= verplaatsbaar erfgoed, zoals foto’s, audio, voorwerpen, kunstobjecten …) en immaterieel erfgoed (= niet-tastbaar erfgoed, zoals tradities, volksverhalen, dialect, recepten …) 
     • Het erfgoed heeft betrekking op de regio Pajottenland & Zennevallei 
     • Het past binnen één of meerdere beleidsthema’s van de cultureel erfgoedconvenant: 
     • Kinderen en jongeren 
      Kinderen en jongeren zijn de erfgoedliefhebbers van de toekomst. Breng hen in contact met het lokale erfgoed en creëer zo mee hun cultureel bewustzijn. 
     • Behoud en beheer 
      Zonder een goed behoud en beheer van ons erfgoed, geen erfgoedwerking. Zet in op een goede bewaarplaats voor het erfgoed en een goede beheerstrategie. 
     • Digitalisering 
      Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Dit alles evolueert snel, ook in de erfgoedsector. Ga aan de slag met digitaal erfgoed in je publiekswerking en/of zet in op een goede digitale bewaring van het erfgoed. 
     • Diversiteit 
      We leven in een diverse samenleving. Maak erfgoed toegankelijk voor diverse doelgroepen (nieuwkomers, zorgbehoevenden, kansarmen …) en zoek samenwerking met hen. 
     • Religieus erfgoed 
      Het religieuze erfgoed staat onder druk. Welke toekomst is er voor dit erfgoed weggelegd? Zet in op de inventarisatie, waardering, selectie, ontsluiting en bewaring van dit erfgoed. 
     • Het project kan diverse vormen aannemen: bv. tentoonstelling, opvoering, workshop, educatief pakket, wandeling, inrichting van een erfgoeddepot, verpakken van objecten… 
     • Het project heeft een duidelijk doel en is afgebakend in de tijd. Op het moment van de goedkeuring is het hoogtepunt van het project nog niet achter de rug 
     • Het project is nieuw en behoort nog niet tot de bestaande werking 
     • Het project is financieel haalbaar en beoogt geen winst 
     • Het subsidiegeld kan enkel besteed worden aan uitgaven die rechtstreeks verband houden met de inhoudelijke uitwerking van het project 
     • Het budget dat je aanvraagt moet gespendeerd binnen de goedgekeurde projectperiode. 
     • Het project houdt rekening met de geldende veiligheidsvoorschriften 

     TIP: check ruim op voorhand bij ZENDER of je project subsidieerbaar is. 

     Elke projectaanvraag wordt beoordeeld aan de hand van criteria. Op elk criterium kan een project voldoende of onvoldoende scoren. Projectaanvragen voor een subsidie tot 500 euro moeten minstens aan vier criteria voldoen. Projectaanvragen voor een subsidie tot 1000 euro moeten minstens aan zeven criteria voldoen 

     1. Het project heeft een blijvend eindresultaat (bv. lessenpakket, inventaris, spel, website, de bewaaromstandigheden zijn verbeterd, je gebruikt duurzame materialen …) 
     2. Het project is laagdrempelig en richt zich tot (een) duidelijk omschreven doelgroep(en): 
      1. Erfgoedvrijwilligers 
      2. Heemkundigen 
      3. Kinderen 
      4. Personen met dementie 
      5. Mensen met een migratieachtergrond
     3. Andere: licht bondig toe in dit geval 
     4. Er is een professionele aanpak door bv. het gebruik van correct behoud- en beheermateriaal, digitale standaarden, correcte bibliografie … 
     5. Je voorziet een kwalitatieve communicatie over het project op maat van de doelgroep (bv. een handleiding of stappenplan op maat, website, publicatie in het gemeentelijk infoblad, facebook …) 
     6. Het project is relevant voor het lokale erfgoed. 
     7. Het project zet in op een integrale erfgoedwerking. Het bevat twee of meerdere aspecten van erfgoedwerk, zoals verzamelen, inventariseren, registeren, digitaliseren, onderzoeken, behoud en beheer en ontsluiting … 
     8. Het project zet in op een geïntegreerde werking. Je werkt samen met andere domeinen, bv. onroerend erfgoed, cultuur, welzijn, economie, sport, jeugd, onderwijs … 
     9. Het project overstijgt de gemeentegrenzen 
     10. Het project heeft een vernieuwende of verrassende werking 

     Hoe doe je een aanvraag? Wanneer kan je indienen? En hoe gaat alles erna in zijn werk? Volg onderstaand stappenplan. 

     1. Bereid je aanvraag voor 
     • Neem bij het voorbereiden van de aanvraag op www.zender.be de meest recente versie van het subsidiereglement door. 
     • Ga ervan uit dat wie het dossier voor zich krijgt jou niet kent.   
     • Maak een beknopt stappenplan en timing.   
     • Werk een realistische begroting uit. Zorg dat de partners die financieel bijdragen ook in je begroting vermeld staan.   
     • Zet je aanvraag op scherp en vraag een adviesgesprek met ZENDER. Deze feedback is garandeert echter geen goedkeuring. Vraag deze feedback minstens 10 dagen voor de indiendatum aan.

     2. Vul hetaanvraagformuliervolledig en correct in. Dit formulier is de enige manier om een aanvraag in te dienen. 

     3. Bezorg tijdig je aanvraag en bezorg deze aanvraag via mail aan [email protected]

     Wanneer we jouw aanvraag goed hebben ontvangen krijg je van ons een ontvangstbevestiging. 

     4. Wacht de beoordeling van de jury af.

     2 externe juryleden wordt gevraagd om je dossier te beoordelen met duidelijke argumentatie.  Deze beoordeling wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kent het finaal besluit toe per cultureel erfgoeddossier. Van zodra Zender hierover de beslissing ontvangt, wordt dit ook per mail gecommuniceerd aan de aanvrager. De Raad van Bestuur komt 4-jaarlijks samen dus hiermee wordt rekening gehouden op het moment waarop je je dossier inhoudt. 

     Dit houdt in: 

     Indiendatum 

     Bericht van goed- of afkeuring 

     Maart – Vóór 22 februari   

     Ten vroegste vanaf 15 maart (exacte datum wordt nog meegedeeld)   

     Juni – Vóór 25 mei 

     Ten vroegste vanaf 15 juni (exacte datum wordt nog meegedeeld)   

     September – Vóór 25 augustus   

     Ten vroegste vanaf 15 september (exacte datum wordt nog meegedeeld)   

     November – Vóór 25 oktober   

     Ten vroegste vanaf 15 november (exacte datum wordt nog meegedeeld) 

     Indien je dossier goedgekeurd werd, volgen de verdere stappen in dit reglement. Wanneer je dossier afgekeurd werd, kan je een tweede kans wagen in een volgende ronde. 

     5. Verantwoording 

     Na goedkeuring bezorgt ZENDER  je de nodige documenten om het project inhoudelijk en financieel te verantwoorden. Deze documenten kan je ook downloaden via www.zender.be. Bezorg voor het einde van het jaar: 

     • Een inhoudelijk verslag van het project met enkele foto’s 
     • Een financiële afrekening met de bijhorende bewijsstukken (facturen) 

     6. Uitbetaling 

     80% van het toegekende bedrag wordt per werkjaar na toekenning gestort. Na indiening van het verantwoordingsdossier (of tussentijdse evaluatie bij meerjarige projecten) wordt het saldo uitgekeerd.  Indien deze verantwoording niet in orde is of er werd niet voldaan aan de ‘return voor ZENDER’ (zie onder), kan de raad van bestuur alsnog beslissen om het bedrag (deels) niet uit te keren en eventueel terug te vorderen. 

     Wanneer jouw project werd goedgekeurd, moet je rekening houden met volgende bijkomende voorwaarden: 

     Communicatie 

     • Vermeld in alle communicatie (ongeacht de drager) dat je de steun hebt ontvangen van ZENDER, de Vlaamse Overheid en jouw gemeente(s). Gebruik hiervoor de correcte logo’s. Deze zijn op te vragen via[email protected] 
     • Bezorg ons via [email protected] tekst en afbeeldingen om het project bekend te maken via communicatiekanalen van ZENDER (bv. website, nieuwsbrief, sociale media …) 
     • Voer je publieksactiviteiten in de UIT-databank in en gebruik hierbij de tag ‘UitInMijnRegio’ en ‘PenZine’ 

     Uitnodigingen 

     • Bezorg via de lokale cultuurbeleidscoördinator het schepencollege van de gemeente(n) waar het project plaatsvindt een uitnodiging voor alle open activiteiten die plaatsvinden in het kader van het project 
     • Bezorg ZENDER via [email protected] een uitnodiging voor alle open activiteiten die plaatsvinden in het kader van het project 
     • Bezorg ZENDER een stuk van elk drukwerk dat voor het project gemaakt werd. In het geval van een publicatie, bezorg dan ook een gratis exemplaar aan de bibliotheek van de gemeente(n) waar het project plaatsvindt 

     Expertisedeling 

     • Wees bereid om expertise over dit project te delen op vraag van ZENDER (bv. vergadering, inspiratiemoment, studiedag, website …) 
     • In kader van het project ontwikkelde materialen (foto’s, film, teksten ..) stel je ter beschikking via een creative commons licentie (CC-BY-NC-SA 4.0) 
     • Educatieve pakketten, lessen … stel je via KlasCement beschikbaar of bezorg je nadien aan ZENDER voor publicatie op KlasCement. 
     Eenmalige cultureel erfgoedpublicaties

     Per aanvrager wordt maximum 1 publicatie per jaar goedgekeurd voor een maximaal bedrag van 300 euro. Elke aanvraag wordt getoetst aan onderstaande checklist. Een aanvraag dient te voldoen aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen.

     • Je hebt een maatschappelijke zetel in het werkingsgebied van ZENDER: Affligem, Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Herne, Galmaarden, Gooik, Halle, Lennik, Linkebeek, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat. 
     • Je bent een organisatie met of zonder rechtspersoonlijkheid en valt onder één van de volgende categorieën: 
      • Gemeente of stad 
      • Erfgoedorganisatie: bv. heemkring, museum, archief, erfgoedraad
      • Organisaties met een erfgoedlink: bv. kerkfabriek, oude volkssportvereniging, Davidsfonds 
      • Andere organisaties: bv. school, kunstacademie, jeugdvereniging, cultuurcentrum, theatergezelschap, wijkvereniging 
      • Samenwerkingsverband van organisaties en/of gemeenten uit de regio Pajottenland & Zennevallei 
       • Je presenteert de resultaten van onderzoek op het gebied van heemkunde, familiekunde, volkskunde, lokale of regionale (kunst)geschiedenis, industriële archeologie …
       • De publicatie heeft betrekking op het cultureel erfgoed uit het werkingsgebied van ZENDER
       • De publicatie heeft geen commercieel oogmerk.

       Voor publicaties worden onderstaande elementen als positief geëvalueerd:

       • Om de publicatie te realiseren wordt bij voorkeur samengewerkt met verschillende partners en dragen verschillende auteurs bij. Ook samenwerking over de gemeentegrenzen heen is een pluspunt.
       • De inhoud is origineel. De publicatie bevat in hoofdzaak bijdragen van goede inhoudelijke kwaliteit die nog niet eerder gepubliceerd werden.
       • De bijdragen in de publicatie beschikken over een consistent kritisch apparaat, waarin verwezen wordt naar de gebruikte bronnen en literatuur. Ze zijn opgebouwd volgens een overzichtelijke en samenhangende structuur.
       • De publicatie wordt uitgegeven met aandacht voor vormgeving en volgens de moderne druktechnieken. Voorbeelden hiervan zijn: een hedendaagse lay-out, een professionele vormgeving, een kleurendruk …
       • Het taalgebruik in de publicatie is verzorgd.
       • De inhoud van de publicatie of de publicatie zelf wordt actief verspreid en ontsloten naar een zo breed mogelijk doelpubliek.

       Hoe doe je een aanvraag? Wanneer kan je indienen? En hoe gaat alles erna in zijn werk? Volg onderstaand stappenplan.

       1. Bereid je aanvraag voor
        • Neem bij het voorbereiden van de aanvraag op www.zender.be de meest recente versie van het subsidiereglement door.
        • Ga ervan uit dat wie het dossier voor zich krijgt jou niet kent.  
        • Werk een realistische begroting uit. Zorg dat de partners die financieel bijdragen ook in je begroting vermeld staan.  
        • Zet je aanvraag op scherp en vraag een adviesgesprek met ZENDER. Deze feedback is garandeert echter geen goedkeuring. Vraag deze feedback minstens 10 dagen voor de indiendatum aan.
       2. Vul het aanvraagformulier volledig en correct in.
        Dit formulier is de enige manier om een aanvraag in te dienen.
       3. Bezorg tijdig je aanvraag en bezorg deze aanvraag via mail aan [email protected].
        Wanneer we jouw aanvraag goed hebben ontvangen krijg je van ons een ontvangstbevestiging. 
       4. Wacht de beoordeling  en de beslissing van onze Raad van Bestuur af.
        De Raad van Bestuur komt 4-jaarlijks samen dus hiermee wordt rekening gehouden op het moment waarop je je dossier inhoudt. 

       Dit houdt in: 

       Indiendatum 

       Bericht van goed- of afkeuring 

       Maart – Vóór 22 februari   

       Ten vroegste vanaf 15 maart (exacte datum wordt nog meegedeeld)   

       Juni – Vóór 25 mei 

       Ten vroegste vanaf 15 juni (exacte datum wordt nog meegedeeld)   

       September – Vóór 25 augustus   

       Ten vroegste vanaf 15 september (exacte datum wordt nog meegedeeld)   

       November – Vóór 25 oktober   

       Ten vroegste vanaf 15 november (exacte datum wordt nog meegedeeld) 

       Indien je dossier goedgekeurd werd, volgen de verdere stappen in dit reglement. Wanneer je dossier afgekeurd werd, kan je een tweede kans wagen in een volgende ronde. 

       5. Verantwoording 
       Na goedkeuring bezorgen we  je de nodige documenten om het project inhoudelijk en financieel te verantwoorden. Deze documenten kan je ook downloaden via www.zender.be. Bezorg voor het einde van het jaar: 

       • Een inhoudelijk verslag van het project met enkele foto’s 
       • Een financiële afrekening met de bijhorende bewijsstukken (facturen) 

       6. Uitbetaling 
       80% van het toegekende bedrag wordt per werkjaar na toekenning gestort. Na indiening van het verantwoordingsdossier (of tussentijdse evaluatie bij meerjarige projecten) wordt het saldo uitgekeerd.  Indien deze verantwoording niet in orde is of er werd niet voldaan aan de ‘return voor Zender’ (zie onder), kan de raad van bestuur alsnog beslissen om het bedrag (deels) niet uit te keren en eventueel terug te vorderen. 

       Wanneer jouw project werd goedgekeurd, moet je rekening houden met volgende bijkomende voorwaarden: 

       Communicatie 

       • Vermeld in alle communicatie (ongeacht de drager) dat je de steun hebt ontvangen van ZENDER, de Vlaamse Overheid en jouw gemeente(s). Gebruik hiervoor de correcte logo’s. Deze zijn op te vragen via[email protected] 
       • Bezorg ons via [email protected] tekst en afbeeldingen om het project bekend te maken via communicatiekanalen van ZENDER (bv. website, nieuwsbrief, sociale media …) 
       • Voer je publieksactiviteiten in de UIT-databank in en gebruik hierbij de tag ‘UitInMijnRegio’ en ‘PenZine’ 

       Uitnodigingen 

       • Bezorg via de lokale cultuurbeleidscoördinator het schepencollege van de gemeente(n) waar het project plaatsvindt een uitnodiging voor alle open activiteiten die plaatsvinden in het kader van het project 
       • Bezorg ZENDER via [email protected] een uitnodiging voor alle open activiteiten die plaatsvinden in het kader van het project 
       • Bezorg ZENDER een stuk van elk drukwerk dat voor het project gemaakt werd. In het geval van een publicatie, bezorg dan ook een gratis exemplaar aan de bibliotheek van de gemeente(n) waar het project plaatsvindt 

       Expertisedeling 

       • Wees bereid om expertise over dit project te delen op vraag van ZENDER (bv. vergadering, inspiratiemoment, studiedag, website …) 
       • In kader van het project ontwikkelde materialen (foto’s, film, teksten ..) stel je ter beschikking via een creative commons licentie (CC-BY-NC-SA 4.0) 
       • Educatieve pakketten, lessen … stel je via KlasCement beschikbaar of bezorg je nadien aan ZENDER voor publicatie op KlasCement. 
       ZENNEVALLEI
       Aangesloten besturen
       Cultuur en erfgoed

       Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte

       Wij respecteren jouw privacy. Jouw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.