Erfgoed ontsluiten via Wikipedia: de handleiding

De handleiding is er! Hoe maak ik een gebruikersaccount aan? Hoe pas ik een artikel aan? Hoe zit het met bronnen en foto’s? Deze en nog meer vragen worden behandeld in de handige en beknopte handreiking “Erfgoed ontsluiten via Wikipedia”.

Je kan de handleiding hieronder downloaden in digitale vorm.

Deze publicatie kwam tot stand in kader van het LEADER+ project Pajottenland 2.0: Een land om online lief te hebben.
Redactie: Hilke Arijs.
Met de zeer gewaardeerde medewerking van Geert van Pamel, Mathilde Debourse, Eva Wijnant en Jef Woestenborghs.