Fabrieksburen: Het industrieel verleden van Sint-Pieters-Leeuw, Drogenbos, Halle en Beersel

In het kader van het project Fabrieksburen werd een educatief pakket ontwikkeld rond het industrieel verleden van Sint-Pieters-Leeuw, Drogenbos, Halle en Beersel.

Het pakket is bedoeld voor de derde graad van het lager onderwijs en bekijkt de opkomst van de industrie in de Zennevallei, met de focus op zes bedrijven die hierin een grote rol speelden. De mensen die in en rond deze fabrieken werkten en leefden staan hierbij centraal. Hoe was het om te werken in een fabriek? Welke rol speelde de directeur in het dorp?

Het pakket bestaat uit een handleiding voor de leerkracht, een werkbundel voor leerlingen en een fotobundel om de opdrachten te maken.

Gebruik

De bundel kan zowel klassikaal, in groepjes als individueel verwerkt worden.

Wij stellen graag voor om de bundel begeleid klassikaal te verwerken. De verbetering volgt meteen op de verwerking, aangezien de bundel opbouwt, en bij sommige stappen de juiste informatie nodig is voor het correct aanvangen van de volgende stap. Maar dit is natuurlijk ook een keuze van de leerkracht.

Eindtermen/lesdoelen

Eindtermen

Het verwerken van dit educatief pakket leidt tot het behalen van de volgende eindtermen van het basisonderwijs, onderdeel “mens en maatschappij”.

  • 3.5. De leerlingen kunnen belangrijke gebeurtenissen of ervaringen uit eigen leven chronologisch ordenen en indelen in periodes
  • 3.8. De leerlingen kunnen aan de hand van een voorbeeld illustreren dat een actuele toestand, die voor kinderen herkenbaar is, en die door de geschiedenis beïnvloed werd, vroeger anders was en in de loop der tijden evolueert.
  • 4.10. De leerlingen kunnen de relatie beschrijven tussen de omgeving en aspecten van het dagelijks leven van de mensen.

Doelstellingen

  • Leerlingen kunnen historische foto’s interpreteren.
  • Leerlingen kunnen zich inleven in de leefwereld van een leeftijdsgenoot uit het verleden.
  • Leerlingen kunnen historische getuigenissen vergelijken met de eigen leefwereld.
  • Leerlingen kunnen een visie op de toekomst formuleren vanuit de bestudeerde achtergrond