Onroerend Erfgoeddienst

IOED

Onze IOED ondersteunt iedereen in de gemeenten Affligem, Dilbeek, Halle, Roosdaal, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat. We voorzien een ondersteuning van de werking rond onroerend erfgoed. Hieronder verstaan we het geheel van bouwkundig erfgoed, archeologisch erfgoed en landschappelijk erfgoed.

Wat doen we?

– We werken aan een samenhangend beleid over de deeldomeinen heen met speciale aandacht voor funerair, religieus, archeologisch en waardevol niet-beschermd erfgoed
– We begeleiden en adviseren de aangesloten gemeentes bij de beslissingen die zij nemen bv. bij beheersplannen, beschermingsdossiers, enz.
– We zetten in op de waardering van waardevol-niet beschermd erfgoed door de lokale besturen en eigenaars hierin te adviseren
– We vergroten het draagvlak voor onroerend erfgoed door te communiceren, mee te werken aan landelijke events, vrijwilligers te betrekken, etc.

Onze projecten

Inventarisatie

Wat er in de ondergrond aan archeologie verborgen zit is vaak moeilijk zichtbaar. Na een archeologisch onderzoek wordt de opgravingssite meestal weer bedekt met aarde. Het komt ook voor dat er op een plek nog geen archeologisch onderzoek is verricht, maar dat op basis van geschreven bronnen of kaartmateriaal verwacht…

Landschapslezen

Een landschap kan ons veel vertellen, het is eigenlijk een levend geschiedenisboek. Toch is het niet zo gemakkelijk leesbaar. Je moet namelijk verschillende lagen en verhalen achterhalen. Zo krijg je nieuwe inzichten in het verleden, het heden én de toekomst van het landschap. Daarnaast is het ook een fysieke beleving.…

Archeologiedagen

Wens je deel te nemen aan de archeologiedagen? Dan helpen we je graag mee op weg. We brainstormen met jou in kader van mogelijke activiteiten, gidsen je doorheen de regionale communicatie én je kan bij ons ook gratis promomateriaal verkrijgen.

QR-PZ

QR-PZ is een project om QR-codes in het landschap van Pajottenland en Zennevallei te integreren. Dit met als doel om erfgoed te ontsluiten op een respectvolle manier t.o.v. haar omgeving met een interactieve, steeds up-to-date en persoonlijke aanpak. In het Pajottenland en de Zennevallei krioelt het van bijzondere plekken. Met…

Funerair erfgoed

Naast immaterieel en cultureel erfgoed vormt ook funerair erfgoed een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis. Begraafplaatsen zijn niet enkel van belang ter nagedachtenis van dierbaren, het is een plek om doden te begraven, maar ook op cultureel vlak zijn ze enorm waardevol, als historische getuigenis van de lokale geschiedenis en…

Kapellen

Een gevolg van het katholiek reveil is de groei van de volksdevotie en het verschijnen van tal van 19de eeuwse kapellen in het landschap. Talrijke bedevaart- of doortochtkapellen liggen op de bedevaart-routes naar o.m. de basiliek van Halle. Verder staan er talrijke devotiekapellen van allerlei types op de kruising van…

Verdedigingslijn Ninove-Waver

Deze zuidelijke aftakking van de KW-linie loopt door het Pajottenland en Zennevallei en is thans weinig tot niet ontsloten. Naar aanleiding van de 80ste verjaardag van WOII willen we deze verdedigingslinie beter ontsluiten en onderzoeken hoe en of we nog extra informatie over deze kunnen opsporen en publiekelijk toegankelijk maken.…

Onroerend kabinet

Archeologische vondsten op een publieksvriendelijke manier tentoonstellen? Dat kan met ons Onroerend Kabinet dat je gratis kan ontlenen. Meer info? Contacteer ons.

Onze ambities 21-26

Onroerend Erfgoeddienst Pajottenland Zennevallei zorgt ervoor dat onroerend erfgoed een kwaliteitsvolle leefomgeving versterkt. Vanuit de intergemeentelijke samenwerking willen we de regio betrekken bij het onroerend erfgoed door te bemiddelen en te adviseren. We focussen ons op behoud, beheer, ontsluiting en participatie.