Religieus erfgoed

De voorbije jaren werd er op verschillende niveaus nagedacht over het huidige en toekomstige gebruik van parochiekerken. Dit heeft zijn impact op de kerkgebouwen zelf, maar ook op het roerend erfgoed, dat zich in de kerk bevindt. 
Onder religieus erfgoed verstaan we alle erfgoedobjecten en –gebouwen met een religieuze waarde of functie. Vlaanderen heeft een enorm rijk religieus patrimonium. Elk kleinste dorpje heeft zijn eigen kerk. Deze prachtige gebouwen herbergen vaak tal van kunst- en cultuurobjecten, zoals liturgisch vaat- en zilverwerk, schilderijen en beeldhouwwerken. Heel wat van die voorwerpen zijn uniek en hebben een grote erfgoed- of sociale waarde.  

We zetten samen met kerk- en gemeentebesturen in op de zorg voor religieus erfgoed. Zo willen we vermijden dat de kennis over de objecten en de objecten zelf zomaar verloren gaan. De focus van het project ligt op het ondersteunen van kerkbesturen bij de opmaak van een digitale erfgoedinventaris. Daarnaast geven we advies rond waardering, selectie en herbestemming van kerkelijke collecties. In het kader van een herbestemming is het namelijk heel belangrijk om te weten wat er allemaal in de kerk staat, maar ook welke van die objecten een erfgoed- of lokale waarde hebben zodat deze objecten correct bewaard en geborgd kunnen worden. Voor besturen aangesloten bij onze onroerend erfgoed dienst breiden we onze dienstverlening uit met gerichte projecten rond funerair erfgoed en kapellen. Ook ondersteunen we de opmaak van kerkenbeleidsplannen.

Onze werking en dienstverlening

Funerair erfgoed

Naast immaterieel en cultureel erfgoed vormt ook funerair erfgoed een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis. Begraafplaatsen zijn niet enkel van belang ter nagedachtenis van dierbaren, het is een plek om doden te begraven, maar ook op cultureel vlak zijn ze enorm waardevol, als historische getuigenis van de lokale geschiedenis en…

Kapellen

Een gevolg van het katholiek reveil is de groei van de volksdevotie en het verschijnen van tal van 19de eeuwse kapellen in het landschap. Talrijke bedevaart- of doortochtkapellen liggen op de bedevaart-routes naar o.m. de basiliek van Halle. Verder staan er talrijke devotiekapellen van allerlei types op de kruising van…

Weg van God

Met het project ‘Weg van God’ willen we, samen met kerk- en gemeentebesturen en vrijwilligers, inzetten op de zorg voor roerend religieus erfgoed. We doen dit omdat we willen vermijden dat de kennis over de objecten en de objecten zelf zomaar verloren gaan. De focus van het project ligt op…