Religieus erfgoed

De voorbije jaren werd er op verschillende niveaus nagedacht over het huidige en toekomstige gebruik van parochiekerken. Dit heeft zijn impact op de kerkgebouwen zelf, maar ook op het roerend erfgoed, dat zich in de kerk bevindt.
Onder religieus erfgoed verstaan we alle erfgoedobjecten en –gebouwen met een religieuze waarde of functie. Vlaanderen heeft een enorm rijk religieus patrimonium. Elk kleinste dorpje heeft zijn eigen kerk. Deze prachtige gebouwen herbergen vaak tal van kunst- en cultuurobjecten, zoals liturgisch vaat- en zilverwerk, schilderijen en beeldhouwwerken. Heel wat van die voorwerpen zijn uniek en hebben een grote erfgoed- of sociale waarde.

We zetten samen met kerk- en gemeentebesturen in op de zorg voor religieus erfgoed. Zo willen we vermijden dat de kennis over de objecten en de objecten zelf zomaar verloren gaan. De focus van het project ligt op het ondersteunen van kerkbesturen bij de opmaak van een digitale erfgoedinventaris. Daarnaast geven we advies rond waardering, selectie en herbestemming van kerkelijke collecties. In het kader van een herbestemming is het namelijk heel belangrijk om te weten wat er allemaal in de kerk staat, maar ook welke van die objecten een erfgoed- of lokale waarde hebben zodat deze objecten correct bewaard en geborgd kunnen worden. Voor besturen aangesloten bij onze onroerend erfgoed dienst breiden we onze dienstverlening uit met gerichte projecten rond funerair erfgoed en kapellen. Ook ondersteunen we de opmaak van kerkenbeleidsplannen.