Cultureel Erfgoed Convenant

Erfgoedcel

De erfgoedcel is de spil voor de werking rond cultureel erfgoed in de streek. Cultureel erfgoed is de verzameling van tastbare bronnen (bijvoorbeeld foto’s, documenten, objecten), maar ook van niet-tastbaar erfgoed (gesproken dialect, tradities, etc.) uit onze streek. Dit noemen we roerend en immaterieel erfgoed. De erfgoedcel helpt gemeentebesturen en verenigingen om hun erfgoed te verzamelen en te beheren, het te onderzoeken en de mensen er uit de streek mee aan de slag te laten gaan.

Wat doen we?

  • Mensen en groepen met het erfgoed en met elkaar te verbinden (bv. overleg tussen heemkringen, erfgoed en educatie, helpen opzetten van publieksprojecten, ondersteunen Erfgoeddag, etc.)
  • Kennis rond erfgoed en erfgoedwerking te delen met de streek (bv. via Penzine, doorverwijzen, …)
  • Cultureel erfgoed duurzaam te helpen bewaren, borgen en delen. Deze beleidsperiode zetten we specifiek in op religieus erfgoed, immaterieel erfgoed en depotoptimalisatie.
  • In te zetten op digitalisering van cultureel erfgoed. Tussen 21 en 27 zetten we onze schouders onder het online ontsluiten van onze streek: via de erfgoeddatabanken, Wikipedia, QR-codes in het landschap… Heb je een vraag over digitalisering van je collectie? Digitale opslag? Ook dan kan je bij terecht voor advies en begeleiding.
  • Projecten opzetten: erfgoed als verbinder, erfgoed en welzijn, erfgoed en integratie. Rond deze 3 thema’s zetten we 2 jaarlijks projecten op.
  • Publiekswerking: Schatten van Vlieg, Erfgoeddag, Archeologiedagen, Open Monumenten Dagen … zijn ideaal om cultureel erfgoed in de kijker te zetten bij het grote publiek.
    We doen dit voor alle lokale besturen die aangesloten zijn bij de Cultuurregio.
ADVIES EN ONDERSTEUNING

Advies op maat

Heb je een specifieke vraag omtrent je collectie, archief, erfgoedwerking, traditie… Weet je niet waar te starten met je project? Opzoek naar een expert? Neem dan contact met ons op en samen bekijken we hoe we je verder kunnen helpen.

Uitleendienst

Een fotografieset, datalogger, museumstofzuiger … nodig? Neem dan een kijkje bij onze uitleendienst.

Erfgoedwijzer

Op zoek naar handleidingen en praktische tips bij het behoud en beheer? Surf dan zeker naar de erfgoedwijzer van FARO. Nog vragen? Contacteer ons!

Erfgoeddatabanken

Op zoek naar collecties? Of zelf je collectie beheren via de Vlaamse Erfgoeddatabanken? Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

Erfgoedkaart

Welk cultureel erfgoed is er te vinden in mijn buurt? Bij wie kan ik terecht? Neem een kijkje op de erfgoedkaart.

Onze publiekswerking – Doe jij al mee?

Schatten van Vlieg

Organiseer deze zomer een Schatten van Vlieg-zoektocht en laat zo families met jonge kinderen op een laagdrempelige manier kennismaken met het erfgoed uit je gemeente! Iedereen kan Schatten van Vlieg organiseren; van musea en de toeristische dienst tot heemkringen en archieven. Wat doen we? We ondersteunen je zoektocht aan de…

Open Monumentendagen

Open Monumentendag belicht voornamelijk het bouwkundig, landschappelijk en archeologisch patrimonium, maar ook varend, rijdend, rollend en vliegend erfgoed kan deel uitmaken van het programma.    Wanneer?  Tweede zondag van september 

Erfgoeddag

Erfgoeddag is een jaarlijks erfgoedevenement op de eerste zondag na de paasvakantie. Deze dag richt zich op het roerend en immaterieel cultureel erfgoed (zoals verhalen, documenten, tradities en uitdrukkingen die wij van onze voorouders overgeleverd kregen). Op Erfgoeddag worden honderden activiteiten georganiseerd over heel Vlaanderen en Brussel. Het evenement is een initiatief van FARO.…

Archeologiedagen

Wens je deel te nemen aan de archeologiedagen? Dan helpen we je graag mee op weg. We brainstormen met jou in kader van mogelijke activiteiten, gidsen je doorheen de regionale communicatie én je kan bij ons ook gratis promomateriaal verkrijgen.

ONze projecten

Iedereen Wiki

“Iedereen Wiki” wil inzetten op het onsluiten van het lokale erfgoed via Wikipedia en aanverwante platformen. Door meer informatie over het rijke erfgoed in de streek makkelijker vindbaar en beschikbaar te maken online, willen we zo van “onbekend is onbemind” erfgoed, “graag gezien” erfgoed maken. Het project focust zich op…

Erfgoeddag

Erfgoeddag is een jaarlijks erfgoedevenement op de eerste zondag na de paasvakantie. Deze dag richt zich op het roerend en immaterieel cultureel erfgoed (zoals verhalen, documenten, tradities en uitdrukkingen die wij van onze voorouders overgeleverd kregen). Op Erfgoeddag worden honderden activiteiten georganiseerd over heel Vlaanderen en Brussel. Het evenement is een initiatief van FARO.…

Buurten met erfgoed

Het project ‘Buurten met erfgoed’ neemt basisscholen mee op zoektocht naar het verhaal achter hun eigen omgeving. Want erfgoed vind je overal: landschappen, natuur, gebouwen, opschriften, straatnamen, verhalen, recepten, gebruiksvoorwerpen  … ‘Buurten met erfgoed’ wil de banden tussen de scholen en het lokale erfgoed opnieuw aanhalen en structureel verankeren. Leraren (en…

Weg van God

Met het project ‘Weg van God’ willen we, samen met kerk- en gemeentebesturen en vrijwilligers, inzetten op de zorg voor roerend religieus erfgoed. We doen dit omdat we willen vermijden dat de kennis over de objecten en de objecten zelf zomaar verloren gaan. De focus van het project ligt op…

QR-PZ

QR-PZ is een project om QR-codes in het landschap van Pajottenland en Zennevallei te integreren. Dit met als doel om erfgoed te ontsluiten op een respectvolle manier t.o.v. haar omgeving met een interactieve, steeds up-to-date en persoonlijke aanpak. In het Pajottenland en de Zennevallei krioelt het van bijzondere plekken. Met…

Erfgoedlabo’s

Drie grote thematische lijnen vormen onze “erfgoedlabo’s” die vanuit een brede blik 3 actuele uitdagingen voor onze regio vanuit het erfgoedperspectief onderzoeken. Via experiment gaan we op zoek naar hoe we erfgoed kunnen aanwenden in het verhogen van levenskwaliteit.

Erfgoed en ecologische transitie: Proeftuin PZ
De aandacht voor ecologie, duurzaamheid, korte ketenlandbouw en de relatie tussen het platteland en Brussel in de streek is groot. Daarbij komt ook de vraag …
Erfgoed en welzijn: Hereikt in het verleden
Voor vele mensen is het een hele uitdaging om de het drukke leven met zijn uitdagingen en impulsen overeen te stemmen met hun persoonlijke noden …