Cultureel Erfgoed Convenant

Erfgoedcel

De erfgoedcel is de spil voor de werking rond cultureel erfgoed in de streek. Cultureel erfgoed is de verzameling van tastbare bronnen (bijvoorbeeld foto’s, documenten, objecten), maar ook van niet-tastbaar erfgoed (gesproken dialect, tradities, etc.) uit onze streek. Dit noemen we roerend en immaterieel erfgoed. De erfgoedcel helpt gemeentebesturen en verenigingen om hun erfgoed te verzamelen en te beheren, het te onderzoeken en de mensen er uit de streek mee aan de slag te laten gaan.

Wat doen we?

  • Mensen en groepen met het erfgoed en met elkaar te verbinden (bv. overleg tussen heemkringen, erfgoed en educatie, helpen opzetten van publieksprojecten, ondersteunen Erfgoeddag, etc.)
  • Kennis rond erfgoed en erfgoedwerking te delen met de streek (bv. via Penzine, doorverwijzen, …)
  • Cultureel erfgoed duurzaam te helpen bewaren, borgen en delen (bv. begeleiding op maat, uitleendienst, etc.)
  • In te zetten op digitalisring van cultureel erfgoed
  • Op zoek naar nieuwe mogelijkheden, zoals het verbinden van erfgoed met welzijn.

    We doen dit voor alle lokale besturen die aangesloten zijn bij de Cultuurregio.

Onze projecten

Iedereen Wiki

“Iedereen Wiki” wil inzetten op het onsluiten van het lokale erfgoed via Wikipedia en aanverwante platformen. Door meer informatie over het rijke erfgoed in de streek makkelijker vindbaar en beschikbaar te maken online, willen we zo van “onbekend is onbemind” erfgoed, “graag gezien” erfgoed maken. Het project focust zich op…

Erfgoeddag

Erfgoeddag is een jaarlijks erfgoedevenement op de eerste zondag na de paasvakantie. Deze dag richt zich op het roerend en immaterieel cultureel erfgoed (zoals verhalen, documenten, tradities en uitdrukkingen die wij van onze voorouders overgeleverd kregen). Op Erfgoeddag worden honderden activiteiten georganiseerd over heel Vlaanderen en Brussel. Het evenement is een initiatief van FARO.…

Buurten met erfgoed

Het project ‘Buurten met erfgoed’ neemt basisscholen mee op zoektocht naar het verhaal achter hun eigen omgeving. Want erfgoed vind je overal: landschappen, natuur, gebouwen, opschriften, straatnamen, verhalen, recepten, gebruiksvoorwerpen  … ‘Buurten met erfgoed’ wil de banden tussen de scholen en het lokale erfgoed opnieuw aanhalen en structureel verankeren. Leraren (en…

Weg van God

Met het project ‘Weg van God’ willen we, samen met kerk- en gemeentebesturen en vrijwilligers, inzetten op de zorg voor roerend religieus erfgoed. We doen dit omdat we willen vermijden dat de kennis over de objecten en de objecten zelf zomaar verloren gaan. De focus van het project ligt op…

QR-PZ

QR-PZ is een project om QR-codes in het landschap van Pajottenland en Zennevallei te integreren. Dit met als doel om erfgoed te ontsluiten op een respectvolle manier t.o.v. haar omgeving met een interactieve, steeds up-to-date en persoonlijke aanpak. In het Pajottenland en de Zennevallei krioelt het van bijzondere plekken. Met…

Erfgoedlabo’s

Drie grote thematische lijnen vormen onze “erfgoedlabo’s” die vanuit een brede blik 3 actuele uitdagingen voor onze regio vanuit het erfgoedperspectief onderzoeken. Via experiment gaan we op zoek naar hoe we erfgoed kunnen aanwenden in het verhogen van levenskwaliteit.

Erfgoed en ecologische transitie: Proeftuin PZ
De aandacht voor ecologie, duurzaamheid, korte ketenlandbouw en de relatie tussen het platteland en Brussel in de streek is groot. Daarbij komt ook de vraag …
Erfgoed en welzijn: Hereikt in het verleden
Voor vele mensen is het een hele uitdaging om de het drukke leven met zijn uitdagingen en impulsen overeen te stemmen met hun persoonlijke noden …
Wat is er aan de rand?
copyright Filip Claessens In 'Wat is er aan de rand', bekijken we de diversiteit aan bewonersen culturen in de randgemeenten rond Brussel. Vanuit erfgoedperspectiefzoeken we …

Onze ambities 21-26

Specifieke aandacht gaat de komende beleidsperiode uit naar het verbreden van het erfgoedpubliek, religieus erfgoed, digitalisering (open data) en depot-en collectiewerking. We experimenteren lokaal met nieuwe methodieken of testen elders bestaande praktijken in onze eigen regio. We kiezen ervoor
om zoveel mogelijk erfgoedactoren te ondersteunen door in eerste instantie gebruik te maken van bestaande tools, apps, platformen en initiatieven en pas daarna en indien nodig en haalbaar eigen hulpmiddelen te ontwikkelen.